Elabo levert bijdrage aan onderzoek verbetering re-integratieproces

Arbeidsdeskundigen zetten expertise in voor optimale re-integratie naar werk

Al eerder bleek uit onderzoek dat vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige mogelijk een positief effect heeft op een snelle terugkeer op de werkvloer. Nu is er een nieuw onderzoek gestart die de effecten van het vroegtijdig inzetten van diverse specialisten bij de re-integratie na het krijgen van een knieprothese onder de loep neemt. Elabo is als arbeidsdeskundig bureau bij dit onderzoek nauw betrokken. Arbeidsdeskundige Stephan de Groot heeft de eerste trajecten al begeleid en vertelt graag over zijn eerste ervaringen.

De verwachting is dat in 2025 knieartrose één van de meest voorkomende redenen van verzuim in Nederland is. Deze toename zal voornamelijk merkbaar zijn in praktische beroepen, waarbij veel van het gewricht gevraagd wordt. Een snelle en optimale re-integratie is voor alle betrokkenen van groot belang. Bij het onderzoek – een initiatief van Amsterdam UMC, ziekenhuis Nij Smellinghe, a.s.r. zorg- en inkomstenverzekeringen en ArboNed – worden de eerste stappen al voor de operatie gezet en wordt ook de expertise van een arbeidsdeskundige ingezet. “Al voordat de operatie plaatsvindt gaan we met de medewerker het gesprek aan om er achter te komen hoe zijn of haar werk eruitziet. We brengen de werkzaamheden in kaart en bekijken op welke punten de knie intensief gebruikt wordt”, vertelt Stephan enthousiast.

Multidisciplinair-overleg voor snelle re-integratie

Door voor de operatie de werkzaamheden in kaart te brengen en te onderzoeken waar de nadruk qua fysieke belasting op ligt, is er veel tijdswinst te behalen én volgt er een efficiëntere opbouw richting terugkeer naar de werkvloer. “We hebben voor het onderzoek nu twee patiënten begeleid. De ene werkt als chauffeur en moet in zijn werk veel traplopen. Dat heeft impact op zijn knie. De andere medewerker die we begeleiden werkt in de zorg en moet veel lopen en staan. Dat maakte ook dat deze patiënt veel pijnklachten had en dat de knie versleten was. Door met de medewerkers in gesprek te gaan komen we erachter waar de pijnpunten zitten. Deze informatie delen we met alle betrokken specialisten, waaronder de fysiotherapeut die de medewerker na de operatie begeleidt. Zo kan deze specialist gericht werken aan de spieropbouw voor het herstel en richting eerdere re-integratie in het eigen werk. Normaal gesproken verloopt het herstel algemener en wordt er niet specifiek naar de dagelijkse werkzaamheden van de patiënt gekeken.”

Fysieke en mentale voordelen

En juist over deze nieuwe werkwijze is Stephan heel enthousiast. “Door de samenwerking tussen de diverse specialisten naar voren te halen is de verwachting dat de medewerker eerder weer aan het werk kan. Dat is niet alleen lichamelijk een groot voordeel. Ook mentaal gezien heeft dat een positief effect op de patiënt. Normaal zijn ze zeker zes weken uit de running, nu kunnen ze wellicht eerder weer het werk hervatten. Dat is een extra lichtpuntje.”

Te vroeg voor conclusies

Hoewel Stephan een positief gevoel heeft over de eerste medewerkers die hij heeft mogen begeleiden, is het volgens hem nog te vroeg om concrete conclusies te trekken. “We zitten echt nog in het beginstadium van het onderzoek. De verwachting is er zeker wel dat we de tijd van herstel op deze manier kunnen verkorten, maar echte conclusies trekken kunnen we nu nog niet. Al kunnen wij nu wel sneller afwegingen maken waar we ons op focussen. Als arbeidsdeskundigen worden we normaal gesproken niet voor dit soort korte trajecten ingezet. Wij komen vaak pas in beeld bij langdurige uitval van een medewerker. Voor ons verandert de werkwijze niet. Wij blijven de focus houden op werk en belasting. Al heb je met dit soort kortlopende trajecten minder met wet- en regelgeving te maken.”

Focus op herstel en re-integratie

“Bij langdurige uitval zorgt de wet- en regelgeving er ook voor dat we soms daardoor andere afwegingen moeten maken. Bij dit soort kortlopende trajecten kunnen we ons nóg meer focussen op het herstel en re-integratie. Werkgevers staan er ook voor open. Zij zien de meerwaarde ervan wanneer je sneller inzicht krijgt in de re-integratie.”

Verloop onderzoek

Hoe ziet het verloop van het onderzoek er verder uit? “De pilot staat uit voor een jaar. Doordat we eerder gestart zijn dan gepland lopen we voor op schema. We hebben de eerste twee à drie cases gehad. Daar gaan we de komende maanden de effecten van zien. Dan weten we ook meer.”

Benieuwd naar het verloop van het onderzoek? Houd dan onze kanalen in de gaten!

Terug naar overzicht