Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft zekerheid

Door omstandigheden is één van uw medewerkers langdurig niet in staat om zijn of haar werk naar behoren uit te voeren: een vervelende situatie voor beide partijen. Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt om snel een realistisch beeld te schetsen van de situatie. Daarbij worden de kansen op duurzame terugkeer van uw medewerker binnen uw bedrijf bekeken. Het belangrijkste daarbij? Een optimale oplossing vinden voor alle belanghebbenden.

Onze werkwijze

Een arbeidsdeskundig onderzoek voeren wij zowel preventief uit als op het moment dat de medewerker verzuimt. Aan de hand van de informatie die u, als werkgever, verstrekt en de medische beperkingen die de bedrijfsarts vaststelt, inventariseren wij de mogelijkheden van de medewerker om gedurende zijn re-integratie terug te keren in het arbeidsproces, bij u als huidige werkgever of elders. Binnen enkele weken weten u én uw medewerker waar u aan toe bent. Aan de hand van dit rapport weet u ook direct of u voldoet aan de vereisten volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Blijkt uit het rapport dat er vervolgacties nodig zijn? Dan geven wij duidelijke handvatten om hier samen met uw medewerker een invulling aan te geven.

Leaflet Arbeidsdeskundig onderzoek

Neem contact met ons op voor meer informatie over het arbeidsdeskundig onderzoek, of meld u direct aan.

Direct aanmelden
Meer weten over dit
Friso Bouman
Friso Bouman
Commercieel directeur
Hoe gaat zo'n arbeidskundig onderzoek in zijn werk?
Klant vraagt informatie op
Klant vraagt informatie op
Klant krijgt terugkoppeling
Klant krijgt terugkoppeling
Opdrachtformulier wordt verstuurd
Opdrachtformulier wordt verstuurd
Opdrachtformulier akkoord terugsturen
Opdrachtformulier akkoord terugsturen
Backoffice kent het arbeidsdeskundig (AD) onderzoek toe
Backoffice kent het arbeidsdeskundig (AD) onderzoek toe
Arbeidsdeskundige plant AD onderzoek binnen 5 werkdagen
Arbeidsdeskundige plant AD onderzoek binnen 5 werkdagen
AD onderzoek wordt uitgevoerd binnen 20 werkdagen
AD onderzoek wordt uitgevoerd binnen 20 werkdagen
AD rapport wordt opgeleverd na 20 werkdagen na aanmelding
AD rapport wordt opgeleverd na 20 werkdagen na aanmelding