Wanneer u een loonsanctie opgelegd hebt gekregen door het UWV of een onterechte WIA-beschikking heeft ontvangen, kan een second opinion de uitkomst bieden. Wij adviseren u over de te nemen stappen en helpen u met het aantekenen van bezwaar of beroep.

Vraag direct advies (loon)sanctie en bezwaar aan

Zo gaan wij te werk

Door het re-integratiedossier te screenen en te beoordelen, kunnen wij een helder oordeel vellen over de inhoud ervan. Wij gaan in gesprek met alle betrokken partijen, denk aan de medewerker en de bedrijfsarts. Vervolgens ontvangt u van ons een rapport waarin een objectief oordeel staat over de correctheid van het verloop van de re-integratie en de juistheid van de door het UWV opgelegde (loon)sanctie of afgegeven beschikking.

De vervolgacties

Na beoordeling zijn er twee acties mogelijk. Er kan bezwaar aangetekend worden óf de sanctieduur kan verkort worden.

Bij een WIA-beschikking geven wij de slaagkans voor bezwaar aan, waarna u kan beoordelen of het beroep doorgezet moet worden of u de zaak laat rusten. Uiteraard kunnen wij u helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Meer weten? Neem contact met ons op of meld je direct aan.

Neem contact met ons op
Meer weten over dit
Friso Bouman
Friso Bouman
Commercieel directeur