Een ergonomisch ingerichte werkplek dringt ziekteverzuim terug 

Eén van uw medewerkers meldt zich met lichamelijk klachten. Dan kan dit in verband staan met zijn of haar werkplek. Een werkplekonderzoek helpt bij het inrichten van een ergonomisch verantwoorde plek. Alles er op gericht zodat uw medewerker in de toekomst zonder lichamelijke klachten aan het werk kan.

Onze werkwijze

Kiest u voor een werkplekonderzoek van Elabo, dan volgt er een gesprek. Hierbij inventariseren wij alle eventueel belastende factoren en kijken we naar de werkorganisatie, de hulpmiddelen, de werkplekinrichting en de manier waarop een medewerker bepaalde activiteiten verricht. Onze bevindingen vertellen wij direct én leggen wij schriftelijk vast. In ons aangeleverde rapport vindt u onze adviezen voor het aanpassen van de werksituatie, houding en werkwijze. Om de klachten effectief te bestrijden leveren we handvatten aan. Het rapport wordt ook ter beschikking gesteld aan de directeur en/of de afdeling P&O.

Leaflet Werkplekonderzoek

Meer weten over het werkplekonderzoek? Neem contact met ons op of meld u direct aan.

Werkplekonderzoek aanvragen