Onderzoek wijst uit: preventief of vroegtijdig inzetten arbeidsdeskundige heeft mogelijk positief effect

Een werknemer die langdurig ziek is, is voor alle betrokken partijen ingrijpend. Een snelle terugkeer op de werkvloer is wenselijk, maar nóg beter zou zijn om verzuim in een eerder stadium  te voorkomen. Daarbij spelen arbeidsdeskundigen een grote rol, zo blijkt uit onderzoek van het Impact Centre Erasmus, waarvoor ook de kennis van Elabo werd ingezet.

Het Impact Centre Erasmus onderzocht in opdracht van het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) of de hypothese dat preventieve of eerdere inzet van arbeidsdeskundigen leidt tot minder en korter verzuim, voorkoming van complexe situaties en afname van het aantal loonsancties. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met arbeidsdeskundigen en diverse stakeholders. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een dossierstudie die in 2016 door Elabo is uitgevoerd.

Voordelen voor alle partijen

Conclusie is dat vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige mogelijk een positief effect heeft, maar dat pilot-onderzoek nodig is om dit verder te onderzoeken. Voor werkgevers kan hierbij gedacht worden aan positieve effecten als minder verzuim, lagere kosten voor vervanging en minder conflicten met werknemers. Net als het eerder inzetten van passende interventies en het aanpassen van de werkzaamheden. Voor werknemers zou dit kunnen leiden tot minder instroom in de WIA, meer welzijn, het tijdig kunnen accepteren dat werkzaamheden aangepast moeten worden en activatie om weer aan het werk te gaan.

Verder onderzoek

Voor de pilot worden de resultaten van een organisatie die al werkt volgens de bevindingen van het onderzoeksteam, vergeleken met organisatie die het verzuimproces van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) volgen zonder inzet van een arbeidsdeskundige. Wij zijn benieuwd naar het resultaat!

Lees hier het volledige rapport. 

Terug naar overzicht