Alle arbeidsmogelijkheden benutten: werkhervattingsadvies

Benut u alle arbeidsmogelijkheden die u op dit moment heeft tijdens uw (gedeeltelijk) ziekteverzuim? Door alle mogelijkheden op de werkvloer te benutten werkt u mee aan een optimale re-integratie. Net als dat u bijdraagt aan de uitvoer van de Wet Verbetering Poortwachter en uw eigen herstel. Immers: hoe sneller u weer op de werkvloer bent, des te lager is de drempel om uw eigen (aangepaste) werk te hervatten. Het werkhervattingsadvies geeft inzicht in de mogelijkheden voor het doen van eigen, aangepast of (tijdelijk) vervangend werk.

Wanneer kan het werkhervattingsadvies worden ingezet?

Het werkhervattingsadvies kan in de eerste 6 maanden van uw ziekteverzuim worden ingezet en is gericht op terugkeer binnen het bedrijf. Een werkhervattingsadvies heeft ook baat als nog niet precies duidelijk is wat uw mogelijkheden zijn en wat voor soort (loonwaardig) werk u kunt verrichten. De arbeidsdeskundige bespreekt met u en uw werkgever uitvoerig de arbeidsmogelijkheden in relatie tot het eigen uit te voeren werk.

Leaflet Werkhervattingsadvies