Ergonomisch verantwoord aan het werk: werkplekonderzoek

Bij beginnende of gevorderde lichamelijke klachten gedurende uw werkzaamheden, is het goed om te kijken of dit eventueel verband houdt met uw werkplek. Zo ja, dan kan een ergonomisch werkplekonderzoek uitkomst bieden.

Intake en inventarisatie

Een werkplekonderzoek begint met een uitgebreid gesprek waarbij wij alle eventueel belastende factoren inventariseren. Wij kijken naar de werkorganisatie, de hulpmiddelen, de werkplekinrichting en de manier waarop u bepaalde activiteiten verricht.

Schriftelijk resultaat

We maken direct mondeling onze bevindingen kenbaar, die we ook schriftelijk vastleggen en aanleveren aan de direct leidinggevende en/of P&O. In dit rapport adviseren wij over de gewenste aanpassing van de werksituatie, werkhouding en werkwijze. Ook reiken we handvatten aan waarmee klachten effectief bestrijdt kunnen worden.

Leaflet Werkplekonderzoek