Stel, u heeft een loonsanctie opgelegd gekregen door het UWV of u bent het niet eens met een afgegeven WIA-beschikking. Hoe pakt u dit aan? Wij adviseren u over de te nemen stappen en helpen u met een eventueel bezwaar of beroep.

Onze werkwijze: objectief en doelgericht

Twijfelt u over de juistheid van een opgelegde (loon)sanctie of beschikking? Wij helpen u met het screenen én het beoordelen van het re-integratiedossier. Vervolgens maken we een samenvatting van het dossier en nemen we indien nodig contact op met de betrokken partijen, zoals de werknemer en de bedrijfsarts. In het rapport dat u van ons ontvangt staat een objectief oordeel over de correctheid van het verloop van de re-integratie en de juistheid van de door het UWV opgelegde (loon)sanctie of afgegeven beschikking.

Advies over de vervolgacties

Na de opgelegde sanctie zijn er twee acties mogelijk. Bestaat er voldoende aanleiding om bezwaar aan de tekenen, dan adviseren wij u over de wijze waarop dit onderbouwd dient worden. Bij onvoldoende aanleiding adviseren wij over de noodzakelijke acties om de sanctieduur zoveel mogelijk te verkorten.

Bij een WIA-beschikking geven wij de slaagkans voor bezwaar aan. Het is vervolgens aan u als opdrachtgever om een bezwaar of een beroep door te zetten of in de zaak te berusten. Zo bent u in staat een inhoudelijk goed onderbouwde beslissing te nemen. Wij kunnen u uiteraard helpen bij het opstellen van het bezwaarschrift.

Meer weten? Neem contact met ons op of meld u direct aan.

Advies aanvragen
Meer weten over dit
Friso Bouman
Friso Bouman
Commercieel directeur