Advies (loon) sancties en bezwaar

Heeft een polishouder een sanctie opgelegd gekregen door het UWV of bent u het niet eens met een afgegeven WIA-beschikking? Dan adviseren wij u graag over de te nemen stappen.

Objectieve sanctiebeoordeling

Wanneer u twijfelt over de juistheid van een opgelegde loonsanctie of beschikking, screenen en beoordelen wij het re-integratiedossier voor u. Ook maken we een samenvatting van het beloop van het dossier. Mocht het nodig zijn, nemen we contact op met alle betrokken partijen (werkgever, verzekerde, bedrijfsarts).

Advies vervolgacties na sanctieoplegging

Er zijn twee mogelijke acties na de opgelegde sanctie. Bestaat er voldoende aanleiding om bezwaar aan te tekenen, dan adviseren wij over de wijze waarop dit onderbouwd dient te worden. Bij onvoldoende aanleiding adviseren wij over de noodzakelijke acties om de sanctieduur zoveel mogelijk te verkorten. Bij een WIA-beschikking geven wij de slaagkans voor bezwaar aan en is het vervolgens aan u als opdrachtgever om het bezwaar of beroep door te zetten of in de zaak te berusten.

Meer informatie over advies (loon)sanctie en bezwaar aanvragen?

Meer informatie aanvragen
Meer weten over dit
Friso Bouman
Friso Bouman
Commercieel directeur
Hoe gaat zo'n arbeidskundig onderzoek in zijn werk?
Klant vraagt informatie op
Klant vraagt informatie op
Klant krijgt terugkoppeling
Klant krijgt terugkoppeling
Opdrachtformulier wordt verstuurd
Opdrachtformulier wordt verstuurd
Opdrachtformulier akkoord terugsturen
Opdrachtformulier akkoord terugsturen
Backoffice kent het arbeidsdeskundig (AD) onderzoek toe
Backoffice kent het arbeidsdeskundig (AD) onderzoek toe
Arbeidsdeskundige plant AD onderzoek binnen 5 werkdagen
Arbeidsdeskundige plant AD onderzoek binnen 5 werkdagen
AD onderzoek wordt uitgevoerd binnen 20 werkdagen
AD onderzoek wordt uitgevoerd binnen 20 werkdagen
AD rapport wordt opgeleverd na 20 werkdagen na aanmelding
AD rapport wordt opgeleverd na 20 werkdagen na aanmelding