Begeleiding bij de WIA-aanvraag voorkomt problemen achteraf

Goede begeleiding bij de WIA-aanvraag is erg belangrijk. Het voorkomt een hoop frustratie, tijd en geld. Elabo helpt u graag met deze begeleiding, zodat de werknemer zo optimaal mogelijk is voorbereid op de WIA-beoordeling van het UWV.

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. Werknemers vragen een WIA-uitkering aan als ze door ziekte niet of minder kunnen werken en daardoor niet hun oude loon kunnen verdienen. Maar waarom bieden wij begeleiding bij de WIA aanvraag? Het antwoord is simpel: omdat met een juiste begeleiding spanning en een onverwachte uitkomst voorkomen kan worden. Wij begeleiden de werknemer zodat hij of zij wordt ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse die recht doet aan zijn/haar situatie.

Elabo is er vroeg bij

Onverwachte WIA-beoordelingen worden vaak veroorzaakt door factoren die vooraf te beïnvloeden zijn. Een goede begeleiding en hulp bij de WIA-aanvraag voorkomt dus tijd, negatieve energie en geld. Het zorgt ervoor dat u als werkgever, casemanager of verzuimspecialist het begeleidingstraject van uw arbeidsongeschikte werknemer tevreden kunt afsluiten.

Hoe verloopt de begeleiding bij de WIA aanvraag?

Een dergelijke begeleiding zetten we vaak in bij werknemers die moeite hebben met aangeven wat ze wel en niet kunnen. Ook doen we dit als er twijfel bestaat over in welke arbeidsongeschiktheidsklasse de werknemer terechtkomt, of wanneer de casemanager het verstandig vindt extra begeleiding in te zetten bij de WIA-aanvraag.

Dit is hoe Elabo begeleidt tijdens het traject van een WIA-aanvraag:

  • We beginnen met een dossierstudie van de werknemer:
  • We gaan met de werknemer in gesprek en bereiden hem/haar voor op het gesprek met de verzekeringsarts en/ of arbeidsdeskundige van het UWV.
  • Onze arbeidsdeskundige gaat mee naar het gesprek met de verzekeringsartsen/ of arbeidsdeskundige van het UWV
  • We bespreken de uiteindelijke WIA-beoordeling en eventuele vervolgstappen

Neem contact met ons op

Mocht u er uiteindelijk voor kiezen om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de WIA-beoordeling, dan kunnen wij u in het vervolgtraject ook bijstaan. Mocht u verdere vragen hebben of bent u geïnteresseerd in begeleiding bij de WIA-aanvraag, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht