Werkhervattingsadvies voor een snelle re-integratie

“Kijken naar wat het beste moment van re-integreren is. Dát werkt bevorderend voor alle betrokkenen.” Aan het woord is Jan Hulleman, directeur van Elabo. Met zijn jarenlange ervaring weet hij als geen ander dat verzuim van een medewerker voor alle betrokkenen vervelend is. Maar, zo stelt hij; “Soms hoeft de situatie echt niet zo lang te duren. Het vroegtijdig inzetten van een arbeidsdeskundige kan juist zorgen voor versneld re-integreren. Voor de werkgever en werknemer levert dat de nodige voordelen op.” Hoe dat zit? Je leest het hier!

“Veelal wordt de expertise van een arbeidsdeskundige pas ingezet nadat een werknemer tien à twaalf maanden verzuimt. Dan komt ook de Wet Verbetering Poortwachter om de hoek kijken. Je bent dus niet alleen al heel lang onderweg, ook zorgt de regelgeving er dan voor dat je soms andere keuzes moet maken. Juist in een vrije omgeving, zonder verplichtingen om rekening mee te houden, kun je veel gemakkelijker schakelen”, is de ervaring van Jan. “Wanneer je na ongeveer drie maanden verzuim een arbeidsdeskundige inzet, kun je veel eerder stappen zetten. Drie maanden is eigenlijk een kantelpunt, zo weten we uit ervaring. De medewerker gaat twijfelen waar hij of zij aan toe is en ook de werkgever wil graag meer duidelijkheid over de inzetbaarheid van zijn personeelslid.”

Snelle re-integratie; drempelverlagend

Maar er is meer. “Duurt het proces van verzuim een stuk langer, dan kunnen er ook andere problemen optreden, waarbij de mentale component ook een rol begint te spelen. Er kunnen spanningen ontstaan, bijvoorbeeld doordat er tijdelijk iemand anders op de plek van de werknemer zit. Collega’s weten niet waar ze aan toe zijn en ga zo maar door. Bij drie maanden is alles nog open en is de drempel om met elkaar om tafel te gaan laag. Ook is dan vaak al wel duidelijk welke kant het op gaat met belastbaarheid van de medewerker en kun je al veel meer richting geven aan het vervolgtraject.”

Onderzoek toont voordelen aan

De ervaringen van Jan komen overeen met een onderzoek dat eerder door Elabo BV werd uitgevoerd. “In 2015 en 2016 zijn er voor dit onderzoek 4.000 dossiers onderzocht. Daaruit blijkt dat het meest gunstige effect wordt bereikt wanneer er tussen de derde en zesde maand van verzuim stappen worden ondernomen. Uiteindelijk is voor alle betrokkenen het doel om de inzetbaarheid te optimaliseren. Dan is het toch prettig om al op korte termijn te weten waar je aan toe bent?”

Meerwaarde voor alle partijen

Niet alleen de direct betrokkenen helpt het wanneer er vroegtijdig een onderzoek en advies volgt, ook voor de bedrijfsarts is dit een meerwaarde. “De bedrijfsarts beschikt zo vroegtijdig over een adviesrapport waar hij of zij op kan voortborduren. Het geeft meer inzicht, zeker omdat de bedrijfsarts verder van het werk afstaat. Groot voordeel is dat ze nu een beeld krijgen over hoe het bedrijf eruit ziet en welke werkbelastingen aan de orde zijn.”

Werkhervattingsadvies; het onderzoek

Een werkgever kan dus zelf besluiten om een werkhervattingadvies in te zetten wanneer één van zijn medewerkers langer dan zes weken verzuimt en hij of zij voor een langere periode arbeidsongeschikt dreigt te zijn. Hoe het onderzoek eruit ziet? “Het is dus wenselijk om na ongeveer drie maanden de situatie in kaart te brengen. Eén van onze arbeidsdeskundigen gaat om tafel zitten met de werkgever en werknemer. De focus daarbij is terugkeer in eigen werk. Na het gesprek volgt er een rapport waarin helder uiteen is gezet welke stappen te nemen. Bestaat er een conflict tussen beide partijen, dan nemen we die ook onder de loep en adviseren we daarin. Met het rapport heb je dus heel snel weer grip op de zaak. Alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. Een verzuimende medewerker brengt de nodige kosten met zich mee, dus een snelle en verantwoorde terugkeer is wenselijk. Maar ook voor de werknemer is het fijn om een stip op de horizon te hebben.”

Meer weten over het werkhervattingsadvies? Lees hier meer!

Terug naar overzicht