‘Vroegtijdige inzet arbeidsdeskundige voordeel voor verzekeraars’

‘Waarom tot een jaar wachten met het inzetten van arbeidsdeskundigen bij ziekte of verzuim?’ Die vraag stelde Simon Klomp, teammanager Innovatie en Kwaliteit Diensten bij a.s.r. verzekeringen, zich af. Om de re-integratie van cliënten beter vorm te geven en waar mogelijk te versnellen werd Jan Hulleman van Elabo ingeschakeld. Samen namen ze het huidige traject onder de loep en gingen ze op zoek naar verbeterpunten in het proces. Het resultaat? Verbeterde én snellere re-integratie. Hoe dat zit? Je leest het hier!

Alle grote verkeringsmaatschappijen hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering in hun pakket zitten. Dat is bij a.s.r. verzekeringen niet anders. Wat wel anders is, is het re-integratietraject, want dat is bij de verzekeraar uit Utrecht sinds een aantal jaren veranderd. “Samen met Jan ben ik sinds een aantal jaren intensief de arbeidsdeskundige interventie aan het ontwikkelen. Zo leiden we onze mensen op tot arbeidsdeskundig casemanagers. Dat heeft als voordeel dat we intern sneller én beter kunnen kijken hoe het zit met de factor arbeid wanneer iemand uitvalt.”

Bovenop de bal

De samenwerking tussen Simon en Elabo blijkt zijn vruchten af te werpen. “We kunnen nu nog beter analyseren wat er aan de hand is. Zo wordt de aanvraag concreter waarop de re-integratie aangepast kan worden.” Maar, zo stelt Simon, de allerbelangrijkste ontwikkeling is het vroegtijdig inzetten van arbeidsdeskundigen. “Waarom zou je wachten tot bijna een jaar met de inzet van een arbeidsdeskundige terwijl in de meeste gevallen al veel sneller duidelijk is hoe de re-integratiekansen zijn. Dat is rond een periode van dertien weken na uitval meestal ook al wel bekend. Dat is ook de reden dat wij dan rond die termijn een arbeidsdeskundige van Elabo inschakelen.”

Denken in mogelijkheden

Die dertien weken is qua periode niet helemaal uit de lucht komen vallen, zo legt Simon uit: “Vroeger werd er bij dertien weken een melding bij het UWV gedaan met als doel om te bekijken hoe de re-integratie eruit zou moeten komen te zien. Wij bekijken rond die periode nu ook of het mogelijk is om het eigen werk te hervatten, of er aanpassingen voor eigen werk gedaan moeten worden en of er misschien stappen gemaakt moeten worden richting ander werk. Dat is na dertien weken verzuim echt al wel duidelijk.”

Vooruitziende blik

Maar ook voordat er medewerkers uitvallen zijn er al slagen te maken. “Er zijn bepaalde beroepsgroepen waarvan we weten dat ze mogelijk op lange termijn niet meer het werk kunnen uitvoeren als toen ze hun loopbaan begonnen. Neem bijvoorbeeld stukadoors. Slechts tien procent doet op 55-jarige leeftijd nog hetzelfde werk als ze deden toen ze achttien jaar waren. Daarom is het goed om rond die leeftijd al eens de vraag te stellen of ze klachten hebben. Een arbeidsdeskundige is uitstekend in staat om ter plekke vast te stellen welke belastbaarheid er gevraagd wordt en hoe zich dit verhoudt tot het werk. Vroegtijdige interventie heeft dus zeker zin. Hoe sneller we kunnen ingrijpen, hoe meer kans we krijgen de WIA-instroom te voorkomen.”

Win-win situatie

“De werkwijze tussen a.s.r. verzekeringen en Elabo loont”, zegt Simon stellig. “Het leidt tot meer loonwaarde en een sneller herstel. Hoe minder lang een cliënt verzuimt, hoe minder er uitgekeerd hoeft te worden. Dat is vanuit financieel oogpunt natuurlijk voor ons heel aantrekkelijk, maar eigenlijk is het een win-win situatie voor alle partijen. Ook de medewerker en werkgever hebben baat bij een snelle re-integratie.”

Aan de slag

Een mooie ontwikkeling dus, maar wie denkt dat Simon en zijn team nu achterover gaan leunen heeft het mis. “We zijn in 2018 met deze werkwijze gestart en geven nu echt gas om dit in de praktijk tot uitvoering te brengen. Middels opleidingen en inzichten in data zien we dat we ook echt de goede kant opgaan. De komende tijd gaan we daarom nóg meer investeren in arbeidsdeskundig onderzoek. Hopelijk leidt dat tot nog minder uitkeringen op de lange termijn. De intensieve samenwerking met Elabo loont dus zeker. Daarnaast is het heel fijn om te zien dat Elabo zelf ook investeert in onze samenwerking. Dat leverde in het begin misschien niet direct meer omzet voor ze op, maar ook dan staan ze er. Samen met Jan hebben we de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in verzekeringsland uitgevonden. Je merkt nu dat de markt volgt. Bij Elabo werken ze alleen met professionals die weten waar ze het over hebben en welke stappen er genomen moeten worden. Ik ben dan ook heel blij met de samenwerking.”

Terug naar overzicht