Van arbeidsconflict naar de meest optimale oplossing voor alle partijen

Een situatie van langdurig verzuim van een werknemer die uitmondt in een arbeidsconflict. De arbeidsrelatie die eens zo goed was is plotsklap anders, waarbij partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Een lastige en vervelende situatie die voor alle betrokkenen uitzichtloos lijkt. Maar ook daarbij kan een arbeidsdeskundige van toegevoegde waarde zijn. Lees maar mee.

Een schrijnende situatie. Een medewerkster van een bedrijf gespecialiseerd in medische apparatuur heeft niet-aangeboren hersenletsel opgelopen. Na een lang revalidatieproces keert ze terug op de werkvloer. Dit mondt uit in een lastige situatie. De eens zo vakkundige medewerkster maakt ongebruikelijke fouten, die in haar branche grote risico’s tot gevolg hebben. Haar werkgever biedt haar daarom eenvoudig aangepast werk aan, maar ook daarin maakt ze fouten. Door alle spanning en emotie – ook vanuit het thuisfront van de medewerkster – komt de arbeidsrelatie tussen beide partijen onder druk te staan. Vandaar dat wij werden gevraagd mee te kijken en samen naar de meest optimale oplossing te zoeken.

De aanpak

Ellen, één van onze arbeidsdeskundigen, kreeg het vraagstuk onder ogen en ging met zowel de medewerkster en haar man en met de werkgever om tafel zitten om de situatie in kaart te brengen. “Mijn rol daarbij is een inschatting te maken of het haalbaar is dat iemand weer terugkeert in zijn of haar eigen werk en eventuele mogelijkheden voor aanpassingen van het werk. Is dit mogelijk dan bekijk ik of er ander werk binnen de organisatie gevonden kan worden of dat er gezocht moet worden naar passend ander werk.”

Het gesprek met de medewerkster en haar partner is Ellen bijgebleven. “De partner vertelde over hun onzekerheid en angst. Iets wat we in ons dagelijks werk veelvuldig tegenkomen. Financieel kan het voor een medewerker grote gevolgen hebben wanneer hij of zij niet meer kan werken. Daarnaast was de medewerkster in dit geval klaar met de behandeling. Zij en haar partner zagen geen uitzicht meer in deze situatie. Ze waren boos, voelden zich niet gehoord en in de steek gelaten door de werkgever. De werkgever probeerde vanuit zijn positie juist er voor zijn medewerker te zijn.”

Een lastige situatie waar Ellen door haar ervaring raadt mee wist. Ze adviseerde een organisatie gespecialiseerd in revalidatietraining, begeleiding en re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in te schakelen.

Het resultaat

Het inschakelen van deze gespecialiseerde organisatie was nog niet zo eenvoudig, laat Ellen weten. “Ik was er van overtuigd dat deze organisatie, die ook ervaring heeft in het hele traject rondom werk, in dit geval de beste oplossing zou zijn. Dan ga je wat extra’s doen. Ik heb overleggen gevoerd met de casemanager, de arbeidsdeskundige van de organisatie en de bedrijfsarts, met een positief resultaat tot gevolg. De werkneemster en haar partner voelen zich gehoord en de werkneemster zit nu op de plek waar ze het beste kunnen kijken wat de opties in de toekomst zijn qua werk. En ook de werkgever is tevreden met deze oplossing, waarmee hij ook voldoet aan zijn verplichting. Er heerste opluchting bij beide partijen.”

Dit zijn resultaten waar Ellen voldoening uit haalt. “Mijn werk is gebonden aan regels. Het is mijn taak tussen die regels naar oplossingen te zoeken. Ik leg me niet snel bij dingen neer. Ik wil graag iets extra’s doen zodat de situatie voor alle betrokkenen goed uitpakt”, besluit Ellen enthousiast.

 

Benieuwd wat Ellen of één van de andere arbeidsdeskundigen voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@elabo.nl of te bellen naar 085-0407200.

Terug naar overzicht