Werkwijze

Jouw werk, onze deskundigheid

Voor het geven van arbeidsdeskundig advies is goed onderzoek vereist. Natuurlijk nemen wij onze rol zeer serieus. We nemen daar dan ook niet voor niets ruim de tijd voor.

Wat doet een Elabo arbeidsdeskundige?

Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen, specifieke oplossing. In onze gesprekken gaan we doortastend aan de slag: we besteden veel tijd aan een grondige analyse met oog voor de belangen van alle betrokkenen. Daarbij houden we rekening met de geldende wettelijke kaders of polisvoorwaarden. Belangrijke begrippen zijn voor ons werkbelasting, belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid: dit zijn dé grondleggers voor elk onderzoek. Wij denken in mogelijkheden en praktische oplossingen. Waar mogelijk bekijken we ook de werkplek, zodat we een goed beeld krijgen van hoe het werk uitgevoerd wordt. Dit alles vormt de basis voor nu én voor op langere termijn.

Overal in Nederland

Wij werken landelijk en voeren inmiddels ruim 4000 onderzoeken op jaarbasis uit. We begeleiden bedrijven en verzekeraars die te maken hebben met vraagstukken op het gebied van (ziekte) verzuim, AOV, WIA en de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij de werkgever de eerste twee jaar zelf het verzuim bij arbeidsongeschiktheid betaalt.

Samen tot de beste oplossing komen, daar gaan we voor.