Aangepast beleid tegen corona

Hoe gaat Elabo om met de maatregelen.

Algemene informatie mbt betrekking tot het Coronavirus

Zie de website van de Overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Praktische uitvoering van de arbeidsdeskundige (AD) onderzoeken

De afgelopen periode zijn de arbeidsdeskundige onderzoeken waar mogelijk op locatie bij de klant uitgevoerd. Op 10 juli 2021 zijn er nieuw maatregelen aangekondigd om het aantal Corona besmettingen terug te dringen. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op de horeca en evenmentenbranche.

De arbeidsdeskundigen van Elabo voeren waar mogelijk de gesprekken op locatie bij de klant. Voorwaarde voor dit gesprek is dat het gesprek altijd in een veilige omgeving plaats kan vinden. De arbeidsdeskundige bepaalt zelf of deze situatie aan de orde is en zal vooraf checken bij de klant of aan deze voorwaarden voldaan kan worden.

De uitgangspunten hierbij zijn:

  • we volgen de adviezen van het RIVM / de overheid;
  • we houden/creëren 1,5 meter afstand;
  • We adviseren het gebruik van een mondkapje bij betreden en verlaten van een bedrijfsruimte bij de klant (mondkapjes worden aan de arbeidsdeskundigen beschikbaar gesteld). Ook beschikt de arbeidsdeskundige over ontsmettingsgel om na het bezoek aan de klant zijn/haar handen te desinfecteren;
  • we adviseren de arbeidsdeskundigen zoveel mogelijk te reizen met eigen vervoer en groepen mensen te vermijden;
  • iedere werkgever waar we op bezoek gaan heeft een corona-protocol. De arbeidsdeskundige zal hier bij het plannen van de afspraak naar vragen.

De arbeidsdeskundige hanteert een checklist om na te gaan of er een veilig bezoek kan plaatsvinden.

Checklist (werk)omgeving:

  • is werknemer, werkgever, leidinggevende, verzekerde ziek, grieperig, verkouden of geldt dat voor familie, vrienden, huisgenoten, etc.?
  • heeft de klant in de directe omgeving ziekenhuisopnames voortkomende uit Corona?
  • bestaat de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden?
  • hygiëne: is er een ontvangstplek die gereinigd kan worden, voorafgaand aan bezoek en achteraf? zijn er afspraken gemaakt over: geen koffie/thee, geen handen schudden?
  • heeft een van de gesprekspartners in de directe, nabije relaties in zorg (werkzaam, mantelzorg, etc.)

Wanneer bezoeken wij een klant niet?

Klanten met verminderde weerstand (o.a. kwetsbare groepen RIVM) en werknemers / ondernemers met (lichte) verkoudheidsklachten bezoeken we niet. Ook als een arbeidsdeskundige klachten heeft of tot een risicogroep behoort zal deze geen bezoek brengen aan de klant.