Aangepast beleid tegen corona

Hoe gaat Elabo om met de maatregelen zoals aangekondigd op 14 december 2020.

Op basis van de door de regering afgekondigde lockdown en de adviezen van onze beroepsvereniging NVVA en het SRA, op de maatregelen van de overheid zoals aangekondigd op 14 december, komen we tot een aangepast beleid welke we per 15 december in laten gaan.

Algemene informatie mbt betrekking tot het Coronavirus

Zie de website van de Overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Praktische uitvoering van de arbeidsdeskundige (AD) onderzoeken

In de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 worden er geen fysieke bezoeken meer afgelegd tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie, waarbij werkgever, werknemer of ondernemer een fysiek bezoek noodzakelijk achten.

De arbeidsdeskundige bepaalt zelf of deze situatie aan de orde is en of hieraan gehoor gegeven wordt.

Overwegingen inzake het aangepaste beleid:

 • de regering heeft een verregaande lockdown afgekondigd, waarbij het uitdrukkelijke verzoek is om niet urgente reizen uit te stellen en zo veel mogelijk vanuit huis te werken.
 • Alleen medische contactberoepen mogen hun werkzaamheden onder voorwaarden blijven uitvoeren.
 • We denken, samen met onze klanten, in uitzonderlijke situaties voldoende veilige werkomgeving te kunnen creëren als we de richtlijnen van het RIVM/overheid en het kader volgen.

We werken zo veilig mogelijk. De gezondheid van de arbeidsdeskundigen en onze klanten staat voorop.

De uitgangspunten hierbij zijn:

 • we volgen de adviezen van het RIVM / de overheid;
 • we houden/creëren 1,5 meter afstand;
 • we verstrekken mobiele kuchschermen en adviseren nadrukkelijk het gebruik van een mondkapje bij betreden en verlaten van een bedrijfsruimte bij de klant (mondkapjes worden aan de arbeidsdeskundigen beschikbaar gesteld). Ook beschikt de arbeidsdeskundige over ontsmettingsgel om na het bezoek aan de klant zijn/haar handen te desinfecteren;
 • we adviseren de arbeidsdeskundigen zoveel mogelijk te reizen met eigen vervoer en groepen mensen te vermijden;
 • iedere werkgever waar we op bezoek gaan heeft een corona-protocol. De arbeidsdeskundige zal hier bij het plannen van de afspraak naar vragen.

De arbeidsdeskundige hanteert een checklist om na te gaan of er een veilig bezoek kan plaatsvinden.

Checklist (werk)omgeving:

 • is werknemer, werkgever, leidinggevende, verzekerde ziek, grieperig, verkouden of geldt dat voor familie, vrienden, huisgenoten, etc.?
 • heeft de klant in de directe omgeving ziekenhuisopnames voortkomende uit Corona?
 • bestaat de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden?
 • hygiëne: is er een ontvangstplek die gereinigd kan worden, voorafgaand aan bezoek en achteraf? zijn er afspraken gemaakt over: geen koffie/thee, geen handen schudden?
 • heeft een van de gesprekspartners in de directe, nabije relaties in zorg (werkzaam, mantelzorg, etc.)

Wanneer bezoeken wij een klant niet?

Klanten met verminderde weerstand (o.a. kwetsbare groepen RIVM) en werknemers / ondernemers met (lichte) verkoudheidsklachten bezoeken we niet. Ook als een arbeidsdeskundige klachten heeft of tot een risicogroep behoort zal deze geen bezoek brengen aan de klant.