Aangepast beleid tegen corona

Een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en klanten staat bij Elabo voorop.

De huidige, door de overheid op 28 september aangescherpte coronamaatregelen vragen om een aangepast beleid. Dit beleid, waarbij wij de adviezen van onze beroepsvereniging NVVA en het SRA ter harte nemen, gaan per 30 september in.

Doel blijft om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en zowel onze medewerkers als klanten en hun kwetsbare dierbaren te beschermen.

Algemene informatie mbt betrekking tot het Coronavirus

Zie de website van de Overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Praktische uitvoering van de arbeidsdeskundige (AD) onderzoeken.

We blijven de AD-onderzoeken zo veel mogelijk uitvoeren binnen de afgesproken termijnen en met behoud van de kwaliteit. We gaan hierbij uit van maatwerk en kijken in overleg met de klant per situatie wat het meest wenselijk is.

Overwegingen inzake het aangepaste beleid:

 • een aantal klanten geeft aan een face-to-face-contact prettiger te vinden en heeft de mogelijkheid dit te realiseren met inachtneming van de 1,5 meter-richtlijn;
 • contactberoepen mogen hun werkzaamheden onder aangepaste voorwaarden blijven uitvoeren, waaronder kappers, fysiotherapeuten etc.;
 • er is maatschappelijk nut om klanten te helpen bij hun herstel;
 • we denken, samen met onze klanten, een voldoende veilige werkomgeving te kunnen creëren als we de richtlijnen van het RIVM/overheid en het kader volgen;
 • uitgaansgelegenheden, restaurants en culturele instellingen blijven ook onder voorwaarden geopend.

We werken zo veilig mogelijk. De gezondheid van de arbeidsdeskundigen en onze klanten staat voorop. De uitgangspunten hierbij zijn: 

 • we volgen de adviezen van het RIVM / de overheid en wegen af wat een ‘face-to-face’ gesprek met een klant toevoegt. Bij twijfel wordt hierover het gesprek aangegaan;
 • we houden/creëren 1,5 meter afstand;
 • we verstrekken mobiele kuchschermen en adviseren nadrukkelijk het gebruik van een mondkapje bij betreden en verlaten van een bedrijfsruimte bij de klant (mondkapjes worden aan de arbeidsdeskundigen beschikbaar gesteld). Ook beschikt de arbeidsdeskundige over ontsmettingsgel om na het bezoek aan de klant zijn/haar handen te desinfecteren;
 • we adviseren de arbeidsdeskundigen zoveel mogelijk te reizen met eigen vervoer en groepen mensen te vermijden;
 • bezoek en ontvangst is vrijwillig voor de arbeidsdeskundige én klant;
 • iedere werkgever waar we op bezoek gaan heeft een corona-protocol. Bij het plannen van een afspraak vraagt de arbeidsdeskundige hier naar.

De arbeidsdeskundige hanteert een checklist om na te gaan of er een veilig bezoek kan plaatsvinden.

Checklist (werk)omgeving:

 • is werknemer, werkgever, leidinggevende of verzekerde ziek, grieperig, verkouden of geldt dat voor familie, vrienden, huisgenoten, etc.?
 • kent de klant in de directe omgeving personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege Corona?
 • bestaat de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden?
 • hygiëne: is er een ontvangstplek die gereinigd kan worden, voorafgaand aan het bezoek en achteraf?
 • zijn er afspraken gemaakt over: geen koffie/thee, geen handen schudden?
 • heeft één van de gesprekspartners nabije relaties die in de zorg werkzaam of actief betrokken zijn? (werkzaam, mantelzorg, etc.)

Uiteindelijk ligt de beslissing over het wel of niet bezoeken van een klant bij de arbeidsdeskundige.

Wanneer bezoeken wij een klant niet?

Klanten met verminderde weerstand (o.a. kwetsbare groepen vastgesteld volgens de RIVM) en werknemers / ondernemers met (lichte) verkoudheidsklachten bezoeken we niet. Ook als een arbeidsdeskundige klachten heeft of tot een risicogroep behoort brengt deze geen bezoek aan de klant.