Een praktijkvoorbeeld werkgever

Het probleem

Het komt regelmatig voor dat een medewerker langdurig verzuimt. Dit verzuim kan veroorzaakt worden door verschillende redenen. In veel gevallen komt er een moment dat een medewerker zijn werkzaamheden weer (deels) kan gaan hervatten. De arbeidsdeskundigen van Elabo staan u bij in dit re-integratieproces en geven advies over de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces.

In deze casus nemen wij een voorbeeld uit de praktijk. Het betreft een man van 52 jaar oud en we noemen hem Hans. Hans was werkzaam bij een verzekeringskantoor en deed dit al 25 jaar lang. Hij wist alles over verzekeringskwesties en had dan ook de nodige papieren om dit te bewijzen. Binnen het bedrijf had hij een senior positie, waarin hij mensen opleidde binnen het bedrijf.

Op een bepaald moment is er een medische aandoening bij Hans geconstateerd. Hij is een een jaar afwezig geweest om hiervan te herstellen en met resultaat, want aandoening was weg. Hans keerde terug naar de werkvloer en begon met werkweken van 20 uur per week om op te bouwen. Door zijn werkgever werd hij hersteld gemeld en hij ging weer verder met zijn werkzaamheden. Na enige tijd merkte Hans’ werkgever dat hij minder ‘scherp’ was dan voorheen. Ook de mentale belasting viel Hans nu zwaarder. Hans begon met het maken van fouten in zijn werk, had een verminderde concentratie en over sommige zaken had hij geen enkele kennis meer. Dit was het moment dat Hans opnieuw uitviel. Hij merkte zelf namelijk ook op dat er zaken veranderd waren. Dit was niet alleen op de werkvloer te merken, maar ook in zijn privéleven merkte hij op dat er zaken veranderd waren. Hij kwam vermoeid thuis, liep op zijn tenen en hij kreeg het niet voor elkaar om zaken geregeld te krijgen. Omdat Hans voor de tweede maal verzuimde is er een arbeidsdeskundige bijgehaald om de re-integratiemogelijkheden in kaart te brengen.

Het proces

Bij langdurig verzuim wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld om te onderzoeken welke arbeidsmogelijkheden iemand nog heeft om vervolgens met een passende advies te komen. Alle mogelijkheden van de medewerker worden onderzocht om deze optimaal te kunnen benutten. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter wordt op deze manier gewerkt aan het herstel van de medewerker en aan de verplichtingen voldaan.

In het geval van Hans is er een arbeidsdeskundige bij het proces betrokken omdat hij, ondanks een eerste re-integratiepoging, opnieuw is uitgevallen. De werkgever van Hans was namelijk al langere periode met het herstel van de medewerker bezig en wilde dit goed oppakken.

Toen de arbeidsdeskundige zich voor het kennismakingsgesprek aan tafel voegde had zij, los van informatie over de beperkingen van Hans, geen andere voorinformatie. Zij is blanco in het proces gestapt om een helder beeld van de situatie te krijgen zoals het op dat moment was. In haar geval draagt dit bij aan vernieuwende en verhelderende ideeën. Zoals bij ieder arbeidsdeskundige onderzoek begint de arbeidsdeskundige met een gesprek en een rondleiding in het bedrijf van de verzuimde medewerker. Tijdens een rondleiding bekijkt de arbeidsdeskundige direct hoe ergonomisch verantwoord de werkplek is en welke knelpunten de medewerker ondervindt. In het gesprek komt aan de orde hoe het dagpatroon eruitziet, wat de dagelijkse activiteiten en de effecten van de werkzaamheden op het privéleven van de medewerker zijn. Door een gesprek te voeren met alle betrokkenen is duidelijk in te kaderen welke knelpunten er ondervonden worden en welke mogelijkheden op werkzaamheden uitvoerbaar zijn voor de medewerker.

Om ervoor te zorgen dat Hans zijn taken naar behoren kon uitvoeren, werd er een plan opgesteld. In dit plan werden afspraken gemaakt betreffende zijn werkplek. Zo kreeg hij een nieuw kantoor aangewezen waar hij alleen kon werken, zonder collega’s en zonder telefoon, om de hoeveelheid prikkels te beperken. Ook werd zijn agenda in blokken ingedeeld om een duidelijk overzicht te krijgen van de prioriteiten van taken. Zo kon hij in één oogopslag zien wanneer hij taken moest uitvoeren met de nodige concentratie en wanneer hij taken had die iets minder concentratie van hem vroegen. Alles werd voor Hans afgebakend om het werkproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ondanks Hans’ beperkingen wilde zijn werkgever koste wat het kost ervoor zorgen dat Hans in dienst kon blijven.

De aanpak

Een arbeidsdeskundig rapport kan veel sturing geven aan zowel medewerker als werkgever. Zo staan er duidelijke adviezen in om het re-integratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, met als doel een structureel en duurzaam resultaat.

Na een paar weken heeft de arbeidsdeskundige contact opgenomen met Hans om te zien hoe de aanpak verliep. Door in gesprek te gaan met Hans en zijn werkgever ontdekte de arbeidsdeskundige al gauw dat het niet goed met hem ging. Aan de behandeling die Hans had ondergaan bleek hij blijvende beperkingen overgehouden te hebben. Deze zaken zijn voor een bedrijfsarts op voorhand moeilijk te peilen en worden vaak pas in de praktijk duidelijk. Daarom is Hans opnieuw naar de bedrijfsarts gegaan die, met deze informatie, opnieuw zijn beperkingen heeft vast gesteld.

“In het proces van Hans was de werkgever bereid om zich in alle bochten te wringen die er waren. Zij wilde Hans in dienst houden, maar soms kan dit simpelweg niet.”

Hans kon zijn werk niet meer naar behoren uitvoeren door zijn beperkingen. Om deze reden zijn zij gezamenlijk tot het besluit gekomen om een WIA-uitkering aan de vragen voor Hans. De arbeidsdeskundige is met hem meegegaan naar de WIA-beoordeling om hem te ondersteunen bij het gesprek. De arbeidsdeskundige heeft nu voor de derde keer contact gehad met Hans. In de meeste processen komt een arbeidsdeskundige één keer om in gesprek te gaan met de medewerker, werkgever en andere betrokkenen. Wanneer blijkt dat een medewerker meer ondersteuning nodig heeft, kunnen onze arbeidsdeskundige een extra bezoek inplannen om het gesprek van de medewerker bij het UWV in goede banen te leiden.

Meer weten over onze arbeidsdeskundige onderzoeken of heeft u andere vragen? Bel ons op 085 040 72 00 of mail naar info@elabo.nl.

Terug naar overzicht